Entrematic SVA

Entrematic SVA

Secure Virtual Access (SVA) is het nieuwe systeem van Entrematic om ingangen op eenvoudige wijze te beheren via Bluetooth. Met SVA worden toegangscodes geactiveerd waarmee gebruikers op permanente of occasionele basis toegang krijgen volgens tijdspannes die op elk moment geconfigureerd en gewijzigd kunnen worden.

Het systeem voorziet:

  • een kaart die compatibel is met de toebehoren van de panelen Entrematic (code MOBCRE)
  • een app voor smartphones
  • een toegangscodesysteem (code MOBOK en MOBGK5)

Eenvoudig te gebruiken

VERSCHILLENDE SOORTEN GEBRUIKERS
BEHEERDER: wordt door de installateur bepaald na de activering van de kaart. Beheert de codes en de Bluetooth-units (MOBCRE): definieert de eigenaars, activeert de Bluetooth-units en schakelt ze uit, activeert de eigenaars opdat ze bezoekers kunnen uitnodigen, ontvangt meldingen als een eigenaar bezoekers uitnodigt.
EIGENAAR: controleert zonder beperkingen de automatisering via smartphone met Bluetooth. De code van de eigenaar vervalt niet.
BEZOEKER: gebruikt het systeem op verzoek van de eigenaar, kan toegangsbeperkingen hebben. Het pakket bezoekerssleutels heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Eenvoudig te installeren en te configureren

  1. Installeer de elektronische kaart (MOBCRE) in de accessoiregleuf van de bedieningspanelen of in de kaarthouder CONT1.
  2. Download de SCLAK-app van de Apple- of Google-winkels.
  3. Volg de instructies in de App: activeer de kaart en benoem een beheerder/eigenaar van de installatie. Als er meer toegangsgegevens nodig zijn, zijn er Entrematische kaarten met extra activeringscodes beschikbaar.

Verklaring over cookies